Viettel Vina

Nhà mạng Mobiphone hiện đang tạm dừng thanh toán.
Rất xin lỗi quý khách vì sự cố này.

Tin + Ngày dùng Thêm ngày dùng
Mệnh Giá (VND) Mua Tin + Ngày Dùng Mua Thêm Ngày Dùng
500 000 5000 tin + 75 ngày (100đ/tin) 135 ngày
200 000 1000 tin + 25 ngày (200đ/tin) 50 ngày
100 000 350 tin + 10 ngày (286đ/tin) 20 ngày
Xem diễn giải báo giá
50 000 100 tin + 3 ngày (500đ/tin) 8 ngày
30 000 50 tin / 1 ngày + 18 giờ (600đ/tin) 3 ngày + 15 giờ
20 000 30 tin / 1 ngày + 6 giờ (667đ/tin) 2 ngày + 12 giờ
10 000 10 tin / 3 giờ (1000đ/tin) 10 giờ
Các câu hỏi thường gặp
Đọc tin không giới hạn theo tháng - thanh toán chuyển khoản - Xin liên hệ 098 9 654 990.
Chỉ từ 100đ/tin - Vào đọc chi tiết tin mới bị trừ tiền
Nạp thêm không mất tin/ngày đã mua, chỉ cộng thêm số tin/ngày
Chuyển gói VIP, số lượng tin đã mua vẫn giữ nguyên.
Đọc tin thoải mái trong thời gian mua gói VIP.