1 (1 tin)

Bán khung nhà gỗ Lim cổ (20 cột, 3 gian chính)

Bán nhà tại Hương Canh - Bình Xuyên
Bán khung nhà gỗ Lim cổ (20 cột, 3 gian chính. Nhận thông tin bất động sản theo tiêu chí của bạn. Gia đình mình có khung nhà gỗ cổ cần bán.
1002 m2 500 triệu Cập nhật: 11/02
1 (1 tin)
Cập nhật