Đây là website có trả phí. Bạn phải

trả phí để có tài khoản

đăng nhập lấy số điện thoại liên hệ.
Xin xem thông tin thanh toán tại đây

Môi Giới gửi tin Bán đất

Thời gian đăng tin: 17/04
Tin về hệ thống lúc: 22:20 17/04
Địa chỉ: Đông Vĩnh - Vinh
Diện tích: 147 m2, 156 m2, 161 m2

Đất đấu giá phường Đông Vĩnh,tp Vinh

Bán đất giá tận gốc(phường Đông Vĩnh,tp Vinh)

34 (7mx21m= 147m2 ) giá bán 2150

50 (7mx22.3m= 156m2 ) giá bán 2350

51 (7mx22.3m= 156m2 ) giá bán 2350

58 (7mx23m= 161m2 ) giá bán 2420

59 (7mx23m= 161m2 ) giá bán 2400

62 (7mx23m= 161m2 ) giá bán 2420

NGUYÊN BẢN:

(Đã bán)Đất đấu giá phường Đông Vĩnh,tp Vinh
2.200 ₫
Vinh

Bán đất giá tận gốc(phường Đông Vĩnh,tp Vinh)
34 (7mx21m= 147m2 ) giá bán 2150
50 (7mx22.3m= 156m2 ) giá bán 2350
51 (7mx22.3m= 156m2 ) giá bán 2350
58 (7mx23m= 161m2 ) giá bán 2420
59 (7mx23m= 161m2 ) giá bán 2400
62 (7mx23m= 161m2 ) giá bán 2420
Liên hệ sđt : 000000000002


Tin bạn đang xem là tin cũ được đăng tải trên mạng do chúng tôi tìm kiếm được. Để cập nhật nhiều tin mới xin hãy mua tài khoản người dùng. Chi tiết xin xem mục Báo giá Thanh toán.

SANCHINHCHU.NET không chịu trách nhiệm nội dung người dùng đăng tải trên websites này.